Välkommen till Tierps VVS AB


Tel. Stefan Rudström 070-670 02 97, 0293-120 10

       Simon Rudström 070 - 670 12 87
       Mathias Hök        070 - 670 02 96
Mail: Kontakt@tierpsvvs.se

 
 

Betonghåltagning Tierp Termografi TIERP  Rorinspektion Tierp Stenspräckning Tuerp  VVS Tierp  Ir-kamera Tierp

Termografi

Termografering av fastigheter ger stora energibesparingar och trivsammare inomhusklimat. Byggfusk identifieras snabbt och lätt, termiska ofullkomligheter dokumenteras tydligt och kan därmet effektit åtgärdas. Bristande isolation, otätheter, felaktigt utförande och konstruktionsfel som orsakar energiläckage, kallras, drag, fruktskador, obehaglig mijlö etc. kan lätt hittas med modern teknik. Täthetskontroll utförs med blower door

VVS

Värme, vatten och sanitet. Vår grund i verksamheten. Hos oss hittar du allt, nyinstallation, reparationer och reservdeler av allt som gäller rörmokeri.

Rörinspektion

Med vår utrustning kan du inspektera rören och i vilken kondition de är. Du kan hitta läckor själv, som om det är svlagringar, stopp i rören, förslitningar och utifrån det bedöma vad som behöver åtgärdas.

Betonghåltagning

Sågning, borrning, slipning och fräsning av betong. Med vår hjälp kan du ta upp hål för rör och dörrar mm. Och förändra den annars hårda betongen som du villl ha den